image

Připravujeme pro vás nový web - již brzy !!

INDEXIT, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“), se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zkrácený název zní: Indexit OPF.
Fond vznikl dnem zápisu do seznamu ČNB, tj. dne 25.8.2022.
IČO: 75163560

Obhospodařovatelem Fondu je obchodní společnost  PROSPERITA investiční společnost, a.s., IČO: 26857791, se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná do obchodního rejstříku, vedeném Krajských soudem v Ostravě, oddíl B, vl. 2879
 
Údaje o vydávaných cenných papírech
Společnost vydává podílové listy Fondu jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno podílníka, které představují podíl podílníka na podílovém fondu a se kterými jsou spojena práva podílníka plynoucí ze Zákona a ze statutu.
 
Jmenovitá hodnota podílového listu Fondu je 1,-- Kč.
Podílové listy jsou vydávány v CZK.
ISIN: CZ0008477395 
LEI: 315700364G28NPOM8836

Kontaktní údaje

Ing. Martina Rzeszutková

Provozní oddělení
tel.: +420 558 686 663  |  email: rzeszutkova@prosperita.cz

Jana Sumarová

Provozní oddělení
tel.: +420 558 686 662  |  email: sumarova@prosperita.cz

David Hercig

tel.: +420 724 270 927  |  email: hercig@prosperita.cz